Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser celui-ci, nous considérons que vous en acceptez l'utilisation. plus d'informations
fr
fr en
12 nov. 2022 à 15h19

Congrès annuel à Budapest - HU ◄ ODSG - 2022 - AIOHSG ► Éves Kongresszus Budapesten - HU

Congrès de l’Ordre de Saint- Gabriel & l’Association Internationale des Œuvres Hospitalières de Saint-Gabriel à Budapest – Hongrie du 27 au 30 0ctobre 2022
A Szent Gábriel Lovagrend és a Szent Gábriel Karitász Nemzetközi Szövetségének kongresszusa Budapesten - Magyarország 2022. október 27-30. között
 
Lieu: Mystery Hotel Budapest H-1064 BUDAPEST, Podmaniczky u. 45
Helyszín :  Mystery Hotel Budapest H-1064 BUDAPEST, Podmaniczky u. 45
 

L’Ordre de Saint Gabriel s’est réuni à Budapest du 27 au 30 octobre2022 à l’occasion de son Congrès.
Les délégations de Suisse, Grèce, France, Allemagne étaient reçues par le chapitre Hongrois sous la direction du Lieutenant Général de l’Ordre en Hongrie, S.E M l’Ambassadeur Georges Suha que nous remercions chaleureusement et qui avec l’aide et la collaboration efficace du Grand Chancelier de l’Ordre SEM Mi-chel Hadjimanolis Consul Général Emérite dans l’organisation de cet évènement qui depuis des années et une fois de plus remarquée, par la mobilisation qu’il a conduite notamment au sein du Chapitre Grec avec une délégation de plus de 20 personnes. D’année en année le congrès est l’événement majeur de l’Ordre, qui constitue une preuve de la progression et de la vivacité de notre institution.
À cette occasion 12 chevaliers et Dames chevaliers ont prêté serment.
A Szent Gabriel Rend kongresszusára 2022. október 27-30. között került sor Budapesten.
A svájci, görög, francia és német delegációkat a Magyar Káptalan fogadta a Rend magyarországi főhadnagya, Georges Suha nagykövet úr vezetésével, akinek ezúton is köszönjük a szíves közreműködést, és aki a Rend nagykancellárjának, Mi-chel Hadjimanolis emeritus főkonzul úrnak a segítségével és hatékony együttműködésével a felelős a több éve jegyzett rendezvény megszervezéséért és a Görög Káptalan újabb, több mint 20 fős delegációval való mozgósításáért. A kongresszus évről évre a rend legfontosabb eseménye, ami bizonyítja intézményünk fejlődését és vitalitását.
A kongresszus keretében 12 új taggal bővült az európai szervezet.
 
27 Octobre, Jeudi - Október 27., csütörtök
 
Arrivée des délégués á Budapest /transfert á l’hôtel avec l’aide des Organisateurs le Chapitre Hongrois sous la supervision du Lieutenant-Général Georges SUHA.
Vendégek érkezése, regisztrációja és szállodai transzfere a magyar szervezőbizottság közreműködésével.

19h00 : Diner de bienvenue offert par le Chapitre Hongrois, qui aura lieu dans un restaurant de prestige avec cuisine typiquement Hongroise.
A résztvevők tiszteletére adott magyaros díszvacsora a Csalánosi Csárdában.
 
 
28 Octobre, Vendredi- Október 28. , péntek

10h00 : Le matin l’Etat- Major du Conseil Souverain  de l’Ordre de Saint-Gabriel , conduit par S.E.M Roland de Boutechoux de Chavanes ,Grand-Maître de l’Ordre de Saint-Gabriel, Rencontrait dans le cadre d’une visite de courtoisie le Président de la Commission Juridique de l’Assemblée Nationale, SEM Dr Imre VEJKEY au Parlement National.
A rendi delegációt a délelőtt során elsőként udvariassági látogatás keretében a Parlamentben fogadta Dr. Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese, a Magyar Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elnöke.
 
 
 
SEM Dr VEJKEY est le vice-président du groupe parlementaire des démocrates-chrétiens (KDNP).
Les portefeuilles du KDNP au sein du gouvernement couvrent la coopération humanitaire avec tous les acteurs nationaux et internationaux.
SEM l’Ambassadeur  Jürg Staübli , Connétable de l’Ordre a  soulevé plusieurs questions relatives à coopération potentielle entre les Autorités Hongroises et l’Ordre de Saint Gabriel. Le Grand Maître de l’Ordre  a suggéré  que le chapitre hongrois de l’OSG établisse des liens étroits avec les autorités compétentes ainsi qu'avec le Groupe de Prière des parlementaires qui pourrait être une plate-forme neutre mais efficace pour des actions humanitaires communes.
Dr Vejkey Imre képviselő úr egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciójának helyettes vezetője. A KDNP a parlamenti többséget adó FIDESZ koalíciós partnere és a humanitárius, illetve egyházi kérdések vonatkozásában számos kormányzati intézmény irányításában jelentős befolyással bír.
Az egyeztetés keretében a rend képviselői tájékoztatták a bizottság elnökét a szervezet működésének részleteiről és a lehetséges együttműködés kereteiről.
 
SEM Le Grand Maitre Roland de Boutechoux de Chavanes a informé SEM Dr VEJKEY que le chapitre hongrois est en cours de développement : les consuls honoraires du Salvador, de la Macédoine du Nord, du Lesotho et l'ancien porte-parole parlementaire de la communauté arménienne qui ont intégré l’Ordre au cours d’une cérémonie d’adoubement
La section hongroise, sous l’autorité du Lieutenant Général SEM Georges Suha , Légat de l’Ordre pour l’Europe Centrale  est également chargée de formuler une stratégie d'expansion régionale dans les pays des Balkans et du V4.
A találkozón megállapodtak abban, hogy a Szent Gabriel Rend magyar nemzeti csoportja a jövőben szoros együttműködésre törekszik a humanitárius kérdésekben aktív magyar szereplőkkel, és ebben az együttműködésben kiemelt koordinációs szerepet kap a a Parlament Imacsoportja.
A rend vezetője tájékoztatta Vejkey Imrét arról, hogy a szervezet hazai csoportja önálló egyesületként idén bejegyzésre került és számos új tagja között a budapesti salvadori, észak-macedón és lesothói konzuli képviseletek vezetői, valamint a korábbi Parlament korábbi örmény nemzetiségi szószólója is vállalt feladatot.
A találkozón a rend vezetői megerősítették, hogy regionális központként a jövőben a budapesti központ, a magyar szervezet felel a balkáni régióban és a V4 tagállamokban történő bővítési stratégia végrehajtásáért is.
 
La délégation a également visité le principal centre de coordination humanitaire de Budapest ("BOK Halle") qui sert de principal centre d'arrivée pour les réfugiés en provenance d'Ukraine. Depuis le début de la guerre ce centre a accueilli 963.812 personnes. Nous avons rencontré sur place M. Pal TEGLASY, le Chef du Conseil Caritatif National, en tant que représentant personnel spécial du SEM Miklos SOLTESZ, secrétaire d'État, le plus haut représentant du gouvernement chargé de cette question.
A delegáció látogatást tett a magyar kormány által létesített humanitárius koordinációs központban (BOK Csarnok), amely elsődleges intézményként irányító szerepet játszik a Magyarországra érkező ukrán menekültek ellátásában. A háború kezdete óta  963.812 fő ellátását biztosító központban a vendégket Téglásy Pál, a Karitatív Tanács vezetője fogadta, aki egyúttal Soltész Miklós miniszterelnökségi államtitkár nevében részletes tájékoztatást adott a központ munkájáról.
 
 
Général Georges Geroulis  Lt Général de l’Ordre en Grèce ♦ S.E.M Ambassadeur Ioannis Tzen Conseiller diplomatique
S.E.M Ambassadeur  Jürg Staübli, Connétable de l’ordre ♦ S.E. Dr Imre VEJKEY, Président de la Commission parlementaire de la Justice
S.E.M Roland de Boutechoux de Chavanes, Grand-Maitre de l’Ordre ♦ S.E.M Dr Michel Hadjimanolis, Grand Chancelier de L’Ordre
S.E.M Consul Jean-Pierre Tromeur, Consul général honoraire de la République d'Afrique du Sud en France
S.E.M Ambassadeur Georges Suha, Lieutenant Général de l’Ordre en Hongrie
Georges Geroulis ny. tábornok, görögországi helytartó ♦ Ioannis Tzen nagykövet, diplomáciai tanácsadó
Dr. Jürg Staübli, Nagykövet - Nagy tiszt ♦ Dr Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke
Roland de Boutechoux de Chavanes, a szervezet vezetője, nagymester ♦ Dr. Michel Hadjimanolis, a rend nagykancellárja
Jean-Pierre Tromeur a Dél-afrikai Köztársaság franciaországi tiszteletbeli főkonzulja
Őfelsége nagykövet úr Dr. Suha György , a rend magyarországi altábornagya

11h30 – 12h45 : Visite de la ville en bus touristique. - Autóbuszos városnézés.

 
13h00 : Buffet déjeuner de travail dans l’hôtel. – Munkaebéd.

14h00 – 18h00 : Congrès International de l’Ordre - A Rend nemzetközi kongresszusa két főbb napirendje :
 
             • 14h00 – 15h00 Réunion du Conseil Magistral - A nemzeti tagszervezetek vezetőinek, a rend Magisztrális
                                                                                                   Tanácsának rendes ülése.
             • 15h15 – 17h00 Réunion du Conseil Souverain - A rend legfőbb testülete, a Szuverén Tanács ülése.
 

Ce fut également l’occasion d’entendre le Connétable de l’Ordre, S.E l’Ambassadeur Jürg Staübli nous présenter les actions entreprises récente par notre Institution.

Lehetőség nyílt arra is, hogy meghallgassuk Jürg Staübli nagykövet urat, a rend Connétable-jét, bemutatja az intézményünk által a közelmúltban tett intézkedéseket.

 
 
Le Connétable a manifesté sa joie de nous retrouver tous après deux ans de restrictions liés à la pandémie. Il remercie également pour la magnifique organisation du congrès de notre Ordre de cette année.
Malgré que nous n’ayons pas eu le plaisir de nous rencontrer au courant des années 2020 et 2021 notre Ordre a quand-même continué ses œuvres de bienfaisances dans la mesure de ses possibilités.
En sa qualité de Président de la Commission des Dons, il informe l’assistance des activités organisées par l’Association Internationale des Œuvres Hospitalières de Saint-Gabriel.
Staübli nagykövet, - a Szent Gabriel Rend adományozásokat irányító bizottsága elnöki minőségében is - örömmel tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy bár a világjárvány miatti korlátozások nem tették lehetővé a plenáris egyeztetéseket, a Szent Gabriel Rend 2020 és 2021 során változatlan erőfeszítéseket tett a már megkezdett humanitárius akciók folytatása és további programok lebonyolítása érdekében.
 
En-2020-ban

Dans le cadre de la poursuite des projets déjà soutenus depuis 2014, nous avons soutenu, en collaboration avec la Fondation Petram, la « RAKHI FOUNDATION » active en Inde pour l’ouverture d’un centre de formation pour les adolescents. L’objectif étant de leur apprendre un métier tel que plombier, électricien, informaticien et surtout de leur apprendre la langue anglaise, indispensable pour avoir un travail convenable.
A Petram Alapítvány és az indiai Rakhi Alapítvány együttműködésével 2014 óta Indiában futó projekt célja, hogy fiatal felnőttek számára oktatási központ jöjjön létre, egy olyan intézmény, ahol víz-, villanyszerelő szakmunkás, alapszintű informatikus képzésben történő részvételre nyílik lehetőség az angol nyelv elsajátítása mellett.

Nous avons également contribué avec un montant de 15'000.Euros à la rénovation de 3 bâtiments et l’achat de matériel pour la formation. Ainsi que plusieurs dizaines de chèvres permettant aux mères de générer des revenus et ainsi prendre en charge la scolarité des enfants.
A Szent Gabriel Rend 15 ezer euróval járult hozzá három oktatási épület felújításához és az oktatási eszközök beszerzéséhez. Emellett a szervezet lehetőséget biztosított az érintett családok számára több tucat kecske beszerzésére is, annak érdekében, hogy a döntően állattenyésztéssel foglalkozó háztartások számára esélyt adjunk olyan keresetre, amelyből finanszírozni tudják az iskolai költségeket.

En-2021 - 2022-ban

Nous avons participé, en collaboration avec La Région Auvergnes-Rhône-Alpes la Fondation Petram, le Groupe ACI, la CPME du Rhône, XXLGroup à l’opération « Soutien aux enfants chrétiens du Liban » organisé par l’Association Hospitalière des Œuvres de Saint-Gabriel France.
Le budget global était de 50.000.Euros.
Együttműködésben az Auvergnes-Rhône-Alpes régióval, valamint a Petram Alapítvány, az ACI Groupe, a CPME du Rhône  és az XXLGroup támogatásával a Szent Gabriel Rend francia szervezete tovább folytatta a libanoni keresztény gyermekek támogatását célzó keretprogramját, amelynek összköltségvetése 50 ezer euró.

Il s’agissait de soutenir le collège St-Joseph du Mechreff géré par les Sœurs du Carmel Saint-Joseph, afin de leur permettre d’obtenir le matériel scolaire et parascolaire nécessaire à leur éducation, ainsi que de la nourriture, des vêtements représentant plusieurs dizaines de palettes d’expédition depuis la France. Mais également nous avons procédé à l’électrification, par système photovoltaïque installé par la société SUNGY d’une partie des bâtiments du Carmel. Il restera, pour terminer l’électrification totale des bâtiments, un investissement d’environ 150.000.- Euros.
Ennek keretében a Sœurs du Carmel Saint-Joseph apácarend által Mechreff-ben működtetett St-Joseph Középiskola jutott oktatási anyagokhoz, tanszerekhez, élelmiszerhez és több tucat raklap, közvetlenül Franciaországból küldött ruházathoz.
Ezen túlmenően a rend segítségével megkezdődőtt az intézmény egy részének napelemekkel történő felszerelése, amelyben a SUNGY cég volt a kivitelező partner. Az iskola teljes energetikai modernizálásához további kb. 150 ezer eurós befektetés szükséges.

Le Connétable remercie les frères et sœurs du Chapitre Français de cette initiative, dans laquelle La Région Auvergnes Rhône- Alpes s’est particulièrement impliquée.
A Nagykövet, Nagy tiszt, köszönetet mond a francia káptalan testvéreinek és nővéreinek ezért a kezdeményezésért, amelyben az Auvergne Rhône-Alpes régió különösen részt vett.

Également au courant de l’année 2021 la Fondation Petram et le Trust de Charité Carifor ont mis en place un vaste programme de distribution des masques en tissus pour enfants et adultes, masques jetables, produits désinfectants et lingettes. Les bénéficiaires étaient des personnes et famille en précarités, répartis dans toute la suisse. Le budget global s’élevait à 35.000,-FS.
Szintén 2021 folyamán a Petram Alapítvány és a Carifor Charity Trust programot indított gyermekek és felnőttek számára készült szövetmaszkok, eldobható maszkok, fertőtlenítőszerek és törlőkendők térítésmentes biztosítása érdekében alapvetően svájci rászorulók, szegények, elesettek számára. A projekt költségvetése 35 ezer svájci frank volt.

En-2022-ban

Au courant de cette année l’Association des Œuvres Hospitalières Suisse, a organisé une opération conséquente en faveur du peuple burkinabé que notre Connétable affectionne particulièrement.
Le Burkina Faso fait malheureusement régulièrement face à des attaques terroristes violentes et surtout meurtrières. La conséquence est qu’il y environ 1,5 Mio de réfugiés des régions de frontière qui se trouve à l’intérieur du pays.
Comme c’est malheureusement toujours le cas, c’est les plus vulnérables, les femmes et surtout les enfants qui payent le prix.
Ebben az évben a rend svájci szervezete több jelentős akciót szervezett Burkina Faso-ban, ahol a lakosság sajnos rendszeresen szembesül erőszakos cselekményekkel, halálos kimenetelű terrortámadásokkal. Ennek az a következménye, hogy napjainkra körülbelül másfél millióra tehető az országhatár menti régióiból érkező menekültek száma.
A háború árát sajnos, mint mindig, most is a legkiszolgáltatottabbak, a nők és különösen a gyermekek fizetik meg.

L’opération a permis de livrer :
A támogatási akcióban a következő eszközök adományozására került sor:

           •  371 mobiliers divers (armoires, étagères, chaises, tables etc.);
           •  146 jouets pour enfants (puzzles, jeux de société, petits vélos etc.);
           •  80 cartons de vaisselles destinée à l’école des métiers de la bouche à Ouagadougou;
           •  62 cartons d’outillage en faveur du Centre d’éducation de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi;
               Un centre de formation professionnelle pour les mineurs délinquants à Bobo Dioulasso;
           •  48 sacs d’habits pour enfants;
           •  3.072 cartons de livres.

             •  371 különféle bútor (szekrények, polcok, székek, asztalok stb.);
             •  146 db gyerekjáték (rejtvény, társasjáték, kisbicikli stb.);
             •  80 doboz étkészlet az Ouagadougou-i élelmiszeripari iskola számára;
             •  62 doboz eszköz az Oktatási Központ részére a kiskorú bűnelkövetők reintegrációjához a fiatalkorú bűnelkövetők;
               szakképző központja számára Bobo Dioulasso városában;
             •  48 zsák gyerekruha;
             •  3072 doboz könyv.

Pour réussir cette vaste opération la chaine des Librairies Payot à offerts les livres, La Fondation MSC (plus grand armateur au monde) a pris à sa charge le transport et Isabelle Chevalley, ancienne députée suisse, qui vit 6 mois par année au Burkina à assurer la distribution sur place.
Ennek a hatalmas műveletnek a sikere érdekében a Librairies Payot lánc ajánlotta fel a könyveket, az MSC Foundation (a világ legnagyobb szállítmányozási cége) végezte a tengeri szállítást, és Isabelle Chevalley, rendszeresen Burkina Fasoban élő, korábbi svájci képviselő asszony felügyelte a helyszíni elosztás felelősségteljes munkáját.
 
 
Anthony avec son equipe
 Anthony a csapatával
 
Nous remercions infiniment notre frère Anthony, responsable de la coordination de ce projet et nos partenaires sans lesquels nous n’aurions pas pu réaliser cette opération avec succès.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Anthony testvérünknek, aki a projekt koordinációjáért volt felelős, és partnereinknek, akik nélkül nem tudtuk volna sikeresen végrehajtani ezt a műveletet.

Pour terminer - Végül is

L’État des actions de l’Ordre. L’Ambassadeur JÜRG STAÜBLI précise que les difficultés rencontrées depuis 3 ans les rendent, difficiles et surtout pleines d’incertitudes. Malgré cet environnement l’Ordre de Saint-Gabriel œuvre dans la mesure de ses possibilités en faveur de ceux pour lesquels nous nous sommes engagés : « La mères et l’enfant » .
Beszámolójában Staübli nagykövet kifejtette, hogy a három éve tapasztalt nehézségek nehezítették ugyan a feladatok ellátását és a jövő is számos bizonytalansággal terhelt, de a Szent Gábriel Rend a lehetőségeihez mérten továbbra is elkötelezett elsődleges célcsoportja,« az anyák és gyermekek iránt ».

Nous pouvons certainement faire plus et nous le ferons. Merci à toutes et tous d’aider notre Ordre que cela puisse être utile au plus défavorisés.
Staübli nagykövet zárszóként kijelentette, hogy a jövőben a rend biztosan folytatja a karitatív segítségnyújtást, egyúttal megköszönte minden együttműködő partner számára, hogy segíti a rend erőfeszítéseit a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása érdekében.

Pour conclure son propos le Connétable termine par une citation de la regrettée Sœur Emmanuelle que nous affectionnons particulièrement.
Beszéde zárásaként a Nagykövet - Nagy tiszt a néhai Emmanuelle nővértől származó idézettel fejezi be beszédét, amelyet különösen szeretünk.
 
 
« Happiness is not something that can be taken for granted.
It is a matter of sparking a spark of joy at every moment. »
 
 "A boldogság nem olyan dolog, amit természetesnek vehetünk.
Az öröm szikrájának megteremtéséről van szó minden pillanatban.

17h15 – 18h00 : Habillement uniforme et manteau - Technikai szünet, (a díszöltözék felvétele).
 
18h15 : Cérémonie Officielle : Installation des principaux Officiers du Chapitre Hongrois et Adoubement des nouveaux Chevaliers et Dames d’Honneur.
A magyar nemzeti csoport tisztségviselőinek és alapító tagjainak, illetve új nemzetközi tagok (Franciaország és Görögország képviseletében) hivatalos beiktatása és fogadalomtétele.
 
 
20h30 : Gala réception avec des invités du Corps Diplomatique et Consulaire accrédités en Hongrie / Presse).
Ünnepi fogadás a Magyarországon akkreditált diplomáciai és konzuli testület részvételével.
 
 
29 Octobre, Samedi - Október 29., szombat

10h00 : Départ pour la région viticole historique de Tokaj-Hegyalja en bus. Autóbuszos kirándulás a tokaji borvidékre.
 
12h30 : Arrivée á Tállya. - (Petit village au nord-est de Hongrie, paysage culturel classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, considéré comme le berceau de l’Aszú de Tokaj de renommée mondiale).
Érkezés Tállyára. - (Kis falu Magyarország északkeleti részén, az UNESCO Világörökség része, a világhírű Tokaji Aszú szülőhelyének tartják).

Déjeuner dans le restaurant d’un domaine ancien (www.oroszlanos.hu). - Ebéd egy régi birtok éttermében.

Visites de vignobles / caves et dégustation de vins. - Szőlőbirtokok/pincék meglátogatása és borkóstolás.
 
 
L'histoire de Tállya est intimement liée à la fabrication du vin - sous les bâtiments de l'Oroszlános Borbirtok se trouve une cave à vin vieille de 400 ans, et nous perpétuons la tradition locale avec l'aide de la technologie moderne.
Tállya történelme összeforrt a borkészítésével az Oroszlános Borbirtok épületei alatt is egy mintegy 400 éves borospince fekszik, a helyi hagyományokat folytatjuk mi is, a modern technológia segítségével.

Nous cultivons des raisins dans les vignobles de première classe de la région viticole de Tokaj, dans les vignobles Hasznos, Vár, Pipiske, Palánta et Sípos, sur un total de 30 hectares. Des vignes de Furmint, de tilleul et de cerisier jaune sont plantées dans nos vignobles, allant de très jeunes vignes à des vignes de 150 ans. Nous prenons soin de chaque détail : nous nous occupons nous-mêmes de nos vignes et transformons nous-mêmes nos vins. Outre nos vins légers, frais et à la mode, nos vins mousseux et nos champagnes, nous proposons également des vins traditionnels de vendanges tardives, ainsi que des samorodni et des aszú.
A Tokaji borvidék első osztályú dűlőiben, a Hasznos, a Vár, a Pipiske, a Palánta és a Sípos dűlőkben, összesen 30 hektáron termesztünk szőlőt. Furmint, hárslevelű és sárgamuskotály ültetvényeink között egészen fiatal és 150 éves tőkék is megtalálhatók. Minden részletre odafigyelünk: szőlőinket magunk gondozzuk, borainkat magunk dolgozzuk fel. Könnyed, friss, divatos karakterű boraink, gyöngyözőborunk és pezsgőnk mellett a tradicionális kései szüretelésűtételek, valamint szamorodni és aszú is megtalálhatók szortimentünkben.
 
30 Octobre, Dimanche - október 30., vasárnap

Se dire au revoir l'un à l'autre. Transferts á l’aéroport selon départ des vols
A vendégek távozása, egyéni transzferek a repülőtérre.
 
 
 
 

Photos

Mystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelMystery HotelPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestPromenade BudapestVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUVisite de l’Assemblée Nationale HUCérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Cérémonie Officielle Adoubement Visites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-HegyaljaVisites de la région viticole historique de Tokaj-Hegyalja